همکاری با ما

آپلود عکس دسترسی آسان تمامی هموطنان در سرتاسرکشور و کاهش ریسک خطرات خرید سنگ های قیمتی یکی از مهم ترین اهداف زیبارای می باشد و درهمین راستا به اهدای نمایندگی های معتبر در شهرهای مختلف و نماینده هایی از میان همان شهرها می پردازد.لذا علاقه مندان می توانند با ارسال سوابق کاری خود ما را در این امر یاری رسانند . مجموعه زیبارای متشکل از تیمی با سنین و سلایق و ایده ها ی مختلف برای پاسخگویی به نیاز تمامی سطوح خریداران و نوآوری و ارائه بهترین ها می باشد این امر ما را برآن داشته تا از تمامی علاقه مندان به همکاری در این عرصه دعوت به همکاری نماییم. [gravityform id="1" name="تماس با ما"]